แอฟริกาใต้ได้ยกเลิกข้อจำกัดCOVID-19 ส่วนใหญ่แล้ว แต่ความเสี่ยงยังคงอยู่

แอฟริกาใต้ได้ยกเลิกข้อจำกัดCOVID-19 ส่วนใหญ่แล้ว แต่ความเสี่ยงยังคงอยู่

ในช่วงต้นเดือนเมษายน แอฟริกาใต้ ได้ ยุติมาตรการบังคับส่วนใหญ่ที่ใช้เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของ SARS-CoV-2 ประเทศได้ยุติ”สภาวะภัยพิบัติ”และเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่าน มาตรการบางอย่างจะคงอยู่เป็นเวลา 30 วัน สิ่งเหล่านี้รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะในร่ม การจำกัดการชุมนุม ตลอดจนหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือการทดสอบ PCR ที่เป็นลบสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนัยของการตัดสินใจนี้และเหตุผลที่อยู่เบื้องหลัง

ได้พูดคุยกับ Harsha Somaroo ซึ่งสนับสนุนการเฝ้าระวัง COVID-19 

ในจังหวัด Gauteng ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้ ฉันเชื่ออย่างนั้น แอฟริกาใต้ได้สำรวจเส้นทางที่คาดเดาไม่ได้ของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 มานานกว่าสองปีแล้ว ประเทศถึงจุดที่เข้าใจว่ามาตรการป้องกัน COVID-19 ใดใช้ได้ผล นอกจากนี้ แนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงได้ และการพัฒนาและความพร้อมใช้งานของวัคซีนโควิด-19 เป็นตัวเปลี่ยนเกม

การตัดสินใจยกเลิกข้อจำกัดส่วนใหญ่ยังได้รับการแจ้งจากข้อเท็จจริงที่ว่ามีการแยกจำนวนผู้ป่วย COVID-19 ออกจากผู้ป่วยที่รุนแรงและผู้เสียชีวิต กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จำนวนผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตมีน้อย แม้ว่าจะมีผู้ป่วยรายใหม่จำนวนมากก็ตาม สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่ามีการป้องกันประชากรในระดับสูงจากการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตจาก COVID-19 เนื่องจากภูมิคุ้มกันที่ได้มาตามธรรมชาติและภูมิคุ้มกันที่ได้มาจากวัคซีนร่วมกัน

ณ จุดนี้ ในทางปฏิบัติแล้วที่จะรวมการจัดการ COVID-19 เข้ากับการปฏิบัติประจำและปรับใช้แนวทางที่เหมาะสมกับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากความเปราะบางของแต่ละบุคคลและความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ SARS-CoV-2 และไดนามิกในการตั้งค่าต่างๆ

มีหลายปัจจัยที่จะช่วยให้ผู้คนจัดการกับความเสี่ยงจากโควิด-19 ได้ สิ่งเหล่านี้รวมถึงการอัพเดทตารางการฉีดวัคซีน COVID-19 และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับมาตรการเหล่านี้ยังคงมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มที่เปราะบางที่สุด สิ่งเหล่านี้ยังคงเป็น: ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี, ผู้ที่เป็นโรคประจำตัว, ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แออัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนวหน้า

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563ประธานาธิบดีได้ประกาศภัยพิบัติแห่งชาติ 

และต่อมาก็ประกาศปิดประเทศ นี่เป็นการตอบสนองต่อความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ตลอดจนผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการแพร่เชื้อต่อสุขภาพและระบบการรักษาพยาบาลของประเทศ เป้าหมายคือเพื่อกระตุ้นการตอบสนองอย่างรวดเร็วสำหรับการเตรียมพร้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการแพทย์

สถานการณ์ภัยพิบัติทำให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการด้านสาธารณสุขทั่วประเทศเพื่อชะลอการแพร่ระบาดของไวรัส นอกจากนี้ยังอนุญาตให้เข้าถึงกองทุนภัยพิบัติที่ให้การสนับสนุนทางเศรษฐกิจที่จำเป็น ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์และศักยภาพของโรงพยาบาล และการสนับสนุนทางเศรษฐกิจสำหรับคนงานและธุรกิจในช่วงล็อกดาวน์

หลายเดือนต่อมา รัฐบาลได้ปรับใช้แนวทางเพิ่มเติมเพื่อปรับข้อจำกัดในการล็อกดาวน์ ประเทศอยู่ในระดับต่ำสุดของการล็อกดาวน์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา หลังจากจำนวนการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ลดลง และศักยภาพของระบบสาธารณสุขที่เพียงพอ นี่เป็นกรณีนี้แม้ในช่วงที่มีอัตราการแพร่เชื้อของ COVID-19 สูงซึ่งสังเกตได้จากตัวแปร omicron

ความเสี่ยงคือการที่ผู้คนเชื่อมโยงการสิ้นสุดของกฎระเบียบการจัดการภัยพิบัติกับการสิ้นสุดของการแพร่กระจายของ SARS-CoV-2 และความเสี่ยงด้านสุขภาพของ COVID-19 ในทางกลับกัน นี่อาจหมายความว่าพวกเขาไม่ค่อยใส่ใจในการจัดการความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโควิด-19 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ดังนั้นการส่งข้อความด้านสาธารณสุขจึงมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเสี่ยงในการแพร่เชื้อและผลลัพธ์ หวังว่าการรักษามาตรการเปลี่ยนผ่านเป็นเวลา 30 วันจะช่วยให้ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้

ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งคือเราอาจเห็นการเกิดขึ้นของสายพันธุ์ SARS-CoV-2 ที่แพร่เชื้อได้และมีความรุนแรงมากขึ้น แต่การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และจัดการการกลับเป็นซ้ำที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที

อ่านเพิ่มเติม: การตามล่าสายพันธุ์ของไวรัสโคโรนา: วิธีค้นพบสายพันธุ์ใหม่และสิ่งที่เรารู้จนถึงตอนนี้

แม้ว่าจะมีการฟื้นคืนประเทศก็ไม่น่าจะต้องพึ่งพ.ร.บ.จัดการภัยพิบัติอีก เนื่องจากกำลังมีการแก้ไขพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้สามารถดำเนินการแทรกแซงในกรณีฉุกเฉินได้หากจำเป็น

แอฟริกาใต้จัดการกับโรคระบาดได้ดีหรือไม่?

แอฟริกาใต้ – และประชาคมโลก – กำลังเคลื่อนที่ผ่านดินแดนที่ไม่จดที่แผนที่ด้วยการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ภายใต้สถานการณ์ที่ประเทศทำได้ดี

การประกาศภาวะภัยพิบัติแห่งชาติตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้เกิดการตอบสนองอย่างรวดเร็วซึ่งไม่สามารถทำได้ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในขณะนั้น สิ่งนี้ช่วยชะลอการแพร่กระจายของไวรัสอย่างรวดเร็วและทำให้ระบบสุขภาพมีเวลาเตรียมตัว นอกจากนี้ยังให้เวลารัฐบาลในการพยายามสร้างความสมดุลระหว่างความเสี่ยงต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ

credit: fakecheapoakleys.net
replicaoakleysunglassesa.com
adalarevdenevenakliyat.net
chicagowalks.org
sdhpodmoklany.net
miamidolphinsdailynews.com
sparklyuggs.com
eoakley.net
arsomklong.net
divasdelblues.com
goodsdelivery.net
nissigraff.com
brooklyntheologian.com