COVID เปิดโอกาสให้ประเทศในแอฟริกาปรับปรุงสุขภาพของประชาชนได้อย่างไร

COVID เปิดโอกาสให้ประเทศในแอฟริกาปรับปรุงสุขภาพของประชาชนได้อย่างไร

การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้ทดสอบระบบสาธารณสุขของแอฟริกา มันเปิดโปงจุดอ่อน ช่องว่าง และความไม่เท่าเทียมกัน – แต่ยังรวมถึงแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้บางอย่างด้วย ความท้าทายที่เกิดจากการระบาดใหญ่เป็นโอกาสสำหรับระบบสุขภาพของแอฟริกาที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดที่มีอยู่ในปัจจุบัน หลายคนถูกผลักดันให้พัฒนาแนวทางใหม่ๆ ประเทศต่างๆ ขยายความสามารถในการวินิจฉัยและจีโนมิกส์อย่างรวดเร็ว และเพิ่มการใช้บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศและภาคส่วนต่าง ๆ (ภาครัฐและเอกชน) 

ประสบการณ์ บทเรียน และวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ หากได้รับการสนับสนุน

จากผู้นำทางการเมืองและการลงทุนทางการเงินในระยะยาว จะสามารถนำมาใช้พัฒนาระบบสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับศตวรรษที่ 21 และหลังจากนั้น ผู้นำด้านสาธารณสุขและการเมืองของแอฟริกาควรระบุและลงทุนในสิ่งที่ได้ผล

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขที่ทำงานเพื่อเสริมสร้างระบบสุขภาพทั่วทั้งทวีปแอฟริกามาเป็นเวลาหลายปี ผมขอเสนอความคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้

กรอบความคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับการไตร่ตรองเหล่านี้มาจาก Dr. John Nkengasong ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกา (CDC) เขาอธิบายสิ่งสำคัญสี่ประการสำหรับระเบียบด้านสาธารณสุขฉบับใหม่สำหรับแอฟริกา เหล่านี้คือ: สถาบันที่แข็งแกร่งขึ้น; การผลิตในท้องถิ่น บุคลากรด้านสาธารณสุข และความร่วมมือที่เคารพ ฉันจะเพิ่มหนึ่งในห้า: พลเมืองที่มีอำนาจ

สถาบันสาธารณสุขมีความเข้มแข็ง

การแบ่งปันความรู้และทักษะได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่หายากทั่วทั้งทวีปในช่วงที่เกิดโรคระบาด แอฟริกา CDC เป็นผู้นำในฐานะสถาบันประสานงานสำหรับทวีปในการส่งเสริมแนวทาง “ทำครั้งเดียวและแบ่งปัน”

จุดแข็งของสถาบันวิทยาศาสตร์และสุขภาพของแอฟริกาได้รับการรวบรวมเพื่อเสริมสร้างผู้อื่น ตัวอย่างเช่น สถาบัน Pasteur Dakar Senegal จัดการฝึกอบรมทั่วทั้งทวีปเกี่ยวกับการทดสอบ PCR สำหรับ COVID-19 ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจวินิจฉัยจาก 2 ประเทศ (เซเนกัลและแอฟริกาใต้) ในเดือนมกราคม 2563 เป็น 48 ประเทศสมาชิกสหภาพแอฟริกาภายในสิ้นเดือนเมษายน 2563

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านจีโนมิกส์ของโรคติดเชื้อแห่งแอฟริกา 

ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศ ไนจีเรียได้ทำงานร่วมกับโครงการริเริ่มจีโนมิกส์เชื้อโรคในแอฟริกาของแอฟริกา CDC เพื่อขยายทักษะทั่วทั้งทวีป

สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติได้เพิ่มขีดความสามารถในการติดตามและตอบสนองต่อสถานการณ์ พวกเขาได้สั่งสมประสบการณ์จากการแพร่ระบาดในอดีตและนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้สำหรับระบบการจัดการข้อมูลตามเหตุการณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รวดเร็วขึ้น

การขาดแคลนเสบียงในช่วงการระบาดของโควิดทำให้แนวทางแก้ปัญหาของแอฟริกาเกิดขึ้นในการจัดหาทรัพยากร ตั้งแต่อุปกรณ์ทางการแพทย์ไปจนถึงวัคซีน

ทีมภารกิจการได้มาซึ่งวัคซีนของแอฟริกาอาจเป็นผู้เปลี่ยนเกมโดยการปรับปรุงมูลค่าเงินผ่านการจัดซื้อรวมและสนับสนุนตลาดการผลิตในประเทศ

การผลิตในท้องถิ่น

แอฟริกามีภาระการติดเชื้อเอชไอวีสูงที่สุดในโลกและยังต้องพึ่งพาภูมิภาคอื่นในการผลิตชุดตรวจวินิจฉัย ความต้องการวัคซีน เพียง1% ของแอฟริกาผลิตในประเทศ มันคล้ายกับยาที่ใช้รักษาโรคที่มีภาระสูงในแอฟริกา การขาดความสามารถในการวินิจฉัยยังคงมีอยู่และเรื่องราวของความไม่เท่าเทียมกันของวัคซีนได้รับการอธิบายไว้อย่างดี

ผู้นำแอฟริกาได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศการผลิตภาคสุขภาพ มีการต่ออายุความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบเพื่อส่งมอบวัคซีน 60% ของความต้องการวัคซีนของทวีปภายในปี 2583 ความทะเยอทะยานนี้ได้กระตุ้นการสนับสนุนสำหรับสำนักงานยาแห่งแอฟริกาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ยา

แอฟริกามี ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ น้อยกว่าที่ต้องการ มาก การระบาดใหญ่ได้ส่องสว่างไม่เพียงแค่จำนวนและบุคลากรทางการแพทย์ที่จำเป็นเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อคุณภาพด้วย

ในช่วงเริ่มต้นของการระบาดเมื่อมาตรการควบคุมเพียงอย่างเดียวอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน – การแยกตัว สุขอนามัยส่วนบุคคล และการติดตามผู้สัมผัส – เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนเป็นสิ่งจำเป็น ตอนนี้พวกเขาสนับสนุนโปรแกรมการฉีดวัคซีน COVID-19 มีโอกาสที่พวกเขาจะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบสุขภาพเพื่อสนับสนุนบริการสุขภาพที่กว้างขึ้น

การฝึกอบรมแบบรวมช่วยให้สามารถพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานสำหรับผู้ป่วย COVID-19 แนวทางนี้ช่วยพัฒนาแนวทางคุณภาพสำหรับโรคที่มีความสำคัญอื่นๆ ทั่วทั้งทวีป

พันธมิตรที่เชื่อถือได้

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้ผลักดันความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน การเติบโตของ ความสามารถ ในการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ ของภาคเอกชน เป็นสิ่งที่น่าสังเกต การตอบสนองของ COVID-19 เป็นครั้งแรกที่ความสามารถของภาคเอกชนมีส่วนอย่างมากในการตอบสนองด้านสาธารณสุข

การพัฒนาของ African Vaccine Acquisition Trust ในฐานะตัวแทนการจัดซื้อแบบรวมศูนย์ในนามของประเทศสมาชิก สหภาพแอฟริกา และแพลตฟอร์มเวชภัณฑ์ของแอฟริกาถือเป็นการพัฒนาระดับทวีปเป็นครั้งแรก พวกเขาแสดงให้เห็นสิ่งที่เป็นไปได้ผ่านพันธมิตรที่แข็งแกร่งและไว้วางใจได้

ความร่วมมือเช่นนี้สามารถนำไปใช้กับความท้าทายอื่น ๆ ในการขับเคลื่อนไปสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สล็อตออนไลน์ / สล็อตยูฟ่าเว็บตรง